Banner kaarsen

Ecologische kaarsen

Feesttafels en kaarsen, dat gaat goed samen. Zeker in het seizoen waarin er meer donkere dan lichte uren zijn in een dag, steken wij ook al graag eens een kaars aan. Maar hoe ecologisch is dat eigenlijk?
N
a wat inleeswerk was het ons vrij snel duidelijk dat de standaard paraffine kaarsen niet echt aan te raden zijn. Paraffine is een bijproduct van petroleum. Bij de verbranding ervan komen vaak benzeen en tolueen vrij, giftige stoffen die zowel voor de natuur als voor onze gezondheid beter niet in de lucht circuleren.

We gingen op zoek naar ecologische en zero waste alternatieven.